Availability Calendar
SlideSlideSlideSlideSlideSlideSlide
ONLINE RESERVATION

Secured online payment   Instant confirmation   Best rates guaranteed  
MODIFY/CANCEL
CHECK AVAILABILITY
BOOK NOW

Khách sạn Lenid

Khuyến mại đặc biệt

Đặt phòng trước 20 ngày giảm giá lên tới 25% mỗi đêm cho tất cả các lợi phòng

Đặt phòng trước 20 ngày giảm giá lên tới 25% mỗi đêm cho tất cả các lợi phòng

CHI TIẾT

Đặt phòng trước 20 ngày giảm giá lên tới 25% mỗi đêm cho tất cả các lợi phòng

Đặt phòng cho 3 ngày tới để nhận giảm giá 20% mỗi đêm cho tất cả các loại phòng

Đặt phòng cho 3 ngày tới để nhận giảm giá 20% mỗi đêm cho tất cả các loại phòng

CHI TIẾT

Đặt phòng cho 3 ngày tới để nhận giảm giá 20% mỗi đêm cho tất cả các loại phòng

Đặt từ 2 đêm trở lên giảm giá ngay 20% mỗi đêm cho tất cả các loại phòng

 

Đặt từ 2 đêm trở lên giảm giá ngay 20% mỗi đêm cho tất cả các loại phòng

 

CHI TIẾT

Đặt từ 2 đêm trở lên giảm giá ngay 20% mỗi đêm cho tất cả các loại phòng

Đặt 1 đêm giảm giá ngay 15% cho tất cả các loại phòng

 

Đặt 1 đêm giảm giá ngay 15% cho tất cả các loại phòng

 

CHI TIẾT

Đặt 1 đêm giảm giá ngay 15% cho tất cả các loại phòng